Aleš praznuje

Vam je ime Aleš

Izvor imena

Izvor imena

Ime Aleš je verjetno prek oblik Aleks, Alekš nastalo iz Alex, ki
je skrajšano iz latinskih imen Alexsis. Latinska imena izhajajo iz grškega imena Αλεξιoς (Aleksios), ki ga razlagajo iz grškega glagola αλεξω
(alékso) v pomenu »odbijam, odvračam, branim. Alex pa je lahko
tudi skrajšana oblika iz latinskega imena Alexsander, to pa iz grškega
Αλεξανδρoς (Aléksamdros).« [1]

[uredi] Različice
imena

  • moške
    različice imena: Aleks, Aleksander, Aleksej, Alekš, Alešo, Alex, Alež
  • ženska
    različica imena: Aleša

[uredi] Pogostost
imena

Po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije
je bilo na dan 31. decembra 2007 v Sloveniji število moških oseb z imenom Aleš: 10.740. Med vsemi moškimi imeni pa je
ime Aleš po pogostosti uporabe uvrščeno na 16. mesto.[2]

[uredi] Osebni praznik

V koledarju je ime Aleš zapisano pri imenu Aleksij, ki goduje 12. februarja (Aleksij, eden od sedmih ustanoviteljev servitov,
† 12. feb. 1310) in 17. julija (Aleksij,
spokornik, † 17. jul. okoli leta 412).[3]

[uredi] Priimki
nastali iz imena

Iz imena Aleš so nastali naslednji priimki: Aleš, Alež, Aleško, Alešnik,
Aleševec, Alešovec, Lekše, Leš, Lešek, Leško, Oleško in drugi.

Izvor  imena Aleš

Ime Aleš je verjetno prek oblik Aleks, Alekš
nastalo iz Alex, ki je skrajšano iz latinskih imen
Alexsis. Latinska imena izhajajo iz grškega imena
Αλεξιoς (Aleksios), ki ga razlagajo iz grškega glagola αλεξω (alékso)
v pomenu »odbijam, odvračam, branim. Alex pa je lahko tudi skrajšana
oblika iz latinskega imena Alexsander, to pa iz grškega Αλεξανδρoς (Aléksamdros).«

Različice imena

– moške različice imena: Aleks, Aleksander, Aleksej, Alekš, Alešo, Alex, Alež

– ženska različica imena: Aleša

Pogostost imena

Po podatkih SURSa je bilo na dan 31. decembra 2007 v Sloveniji število moških oseb z imenom Aleš: 10.740. Med
vsemi moškimi imeni pa je ime Aleš po pogostosti uporabe uvrščeno na 16. mesto.

Osebni praznik

V koledarju je ime Aleš zapisano pri imenu Aleksij, ki goduje 12. februarja (Aleksij, eden od sedmih ustanoviteljev servitov,
† 12. feb. 1310) in 17. julija
(Aleksij, spokornik, † 17. jul. okoli leta 412).

Priimki nastali iz imena

Iz imena Aleš so nastali naslednji priimki: Aleš, Alež, Aleško, Alešnik, Aleševec, Alešovec, Lekše, Leš, Lešek, Leško, Oleško in drugi.

Glej tudi

seznam osebnih imen na A

seznam najpogostejših imen v Sloveniji