Aleš praznuje

Vam je ime Aleš

Uganke na črko Ž

Nič kaj odlična
zelena gospa.
Po vodi in blatu
najraje skaklja.                ŽABA

Na otočku sredi mlake
reglja in preteguje krake.        ŽABA

Če suha je mlaka,
kar v blatu počaka.
Ko dež se ulije,
iz blata pririje,
veselo zakvaka.                 ŽABA

Priskakljajo,
ko spusti se mrak.
Zaregljajo:
rega, rega, kvak.                      ŽABE

Vitez ni – oklep ima,
s sebe nikdar ga ne da.
V strahu skrije vanj še glavo,
spremeni se v trdnjavo.           ŽELVA

Vzvišena gospa
visoko nosi glavo.
Le v vodi se priklanja,
na drevju išče hrano.              ŽIRAFA